Sofinancirani razvojni projekti

Ekipa Kolektor Vision je del projekta CoLLaboratE

16. 9. 2019

                  

Raziskovalna skupina znotraj enote Kolektor Vision sodeluje v triletnem raziskovalnem projektu CoLLaboratE, ki je financiran s strani Evropske komisije. Projekt vodi Aristotel University of Thessaloniki iz Grčije, na njem pa sodeluje 14 partnerjev iz 10 evropskih držav. Iz Slovenije v projektu sodelujeta Kolektor Orodjarna d.o.o. in Inštitut Jožef Stefan. Cilj projekta je razvoj novih inovativnih, varnih in učinkovitih metod za sodelovanje med človekom in robotom.

Uporaba robotov je pogosta predvsem v večjih industrijah, kot je na primer avtomobilska industrija, v primeru težjih, nevarnih in visoko ponovljivih proizvodnih procesov oziroma njihovih delov. V območje delovanja robota je zaposlenim običajno prepovedan vstop iz varnostnih razlogov, saj klasični roboti niso ustrezni za sodelovanje s človekom. Prav tako ne posedujejo znanja, spretnosti in fleksibilnosti, ki bi zadovoljila industrijskim potrebam po učinkovitosti v manjših proizvodnih ciklih.

Namen projekta CoLLaboratE je nadgraditi odnos med robotom in človekom s kombiniranjem lastnosti robotov in človeških spretnosti. Na ta način bi bili roboti opremljeni z novimi spretnostmi, postali nepogrešljivi pomočniki ljudem, od katerih bi se učili, sposobni razbrati njihove namere in z njimi tudi sodelovati. V sodelovanju med robotom in človekom, bi robot prevzel natančnost in manipulacijo težkih bremen, medtem ko bi odločanje in pobuda za gibanje še vedno ostala v pristojnosti ljudi.

Cilji projekta so porazdeljeni in bodo ocenjeni v sklopu štirih različnih praktičnih izzivov iz prakse, ki se pojavljajo pri partnerjih iz Turčije, Italije, Romunije in Slovenije. Nosilec enega izmed njih je Kolektor Orodjarna d.o.o., v katerem je cilj v čim večji meri avtomatizirati proces izdelave drsnega obroča za podjetje Renault. Ta del postopka vključuje vstavljanje polizdelkov - bakrenih drsnih obročev v namenske palete, ki se nato po tekočem traku premaknejo k brizgalnemu stroju. Trenutno se postopek vstavljanja drsnih obročev v paleto izvaja ročno in velja za del procesa, ki ga je težko avtomatizirati. Operater, ki vstavlja drsne obroče v paleto izvaja tudi druge naloge na isti in na drugih proizvodnih linijah. Bakreni drsni obroči so dobavljeni v škatlah na plastičnih paletah za polizdelke, z naključno orientacijo, zato mora operater med vstavljanjem v paleto poskrbeti za pravilno vstavljenost in orientacijo obročev v paleti. Postopek je zahteven zaradi visoke prožnosti in elastičnosti drsnih obročev, predhodni poskusi avtomatizacije pa so neuspešni iz dveh glavnih razlogov:

1. Bakrenih polizdelkov ni bilo mogoče kvalitetno in ponovljivo prijeti z robotskim prijemalom, saj so v plastični paleti zaradi geometrije posamičnega kosa med seboj prepleteni.

2. Zaradi prožnosti in elastičnosti obročev ni bilo mogoče zagotoviti zahtevane stopnje natančnosti vstavljanja bakrenih polizdelkov v paleto.

Cilj raziskovalnega projekta je razviti sodelujoč robotski sistem, ki bo pomagal operaterju in ga nadomestil, ko le-ta ne bo prisoten. Glavna naloga raziskovalne skupine Kolektor Vision, ki je del Kolektor Orodjarne d.o.o., je usmerjanje in integracija rezultatov razvojnih partnerjev v demonstracijsko celico, zagotavljanje kontrole sestava in pravilnosti vstavljenosti polizdelkov v ležišča s pomočjo RGBD senzorja ter integracija komponent strojnega vida v sam proces.

Ta projekt je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske Unije Horizon 2020 v skladu s sporazumom o delitvi sredstev št. 82076.

 

Kolektor Group in Kolektor Sikom uspešna pri pridobivanju razvojnih sredstev za industrializacijo novih produktov

29.10.2018

V okviru JAVNEGA RAZPIS »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2« je koncern Kolektor pridobil sofinanciranje za dva razvojna projekta:

KOLEKTOR SIKOM razvija novo generacijo drsnih obročev kot del sinhronskega stroja za električni avtomobil. Ključne novosti izdelka so zagotavljanje oljetesnosti in delovanje pri višji napetosti. Funkcija olje-tesnosti drsnega obroča bo z novim sistemom hlajenja motorja omogočala boljše performance elektromotorja. Razviti bo potrebno tehnologije, ki v tovrstni dejavnosti še niso aplicirane. Pri razvoju izdelka sodelujemo z več evropskimi proizvajalci avtomobilov. Za projekt Drsni obroč s funkcijo tesnosti za pogon električnih vozil je v dveletnem obdobju odobrenih 145.454,74 EUR javnih sredstev.

KOLEKTOR GROUP razvija pogonski sistem za oljni separator. Oljni separator rešuje pereč problem obstoječih motorjev z notranjim izgorevanjem, katerim z leti zaradi zamazanosti in korozije pomembnih sestavnih delov narašča poraba goriva in hkrati se poslabšuje čistost izpuha. Razvoj našega produkta omogoča delovanje oljnega separatorja, ki je aktivna rešitev čiščenja odvajanih motornih par pred njihovo vključitvijo v sesalni del motorja. Glede na nove okoljske zahteve se predvideva, da bo aktivna separacija oljnih par nujna za vse motorje z dizelskim gorivom in potencialno tudi za bencinske motorje z višjimi gostotami moči. Za projekt Pogonski sistem oljni separator je v dveletnem obdobju odobrenih 352.621,99 EUR javnih sredstev.

 

Kolektor sodeluje v projektu MOTZART - Učinkovitejši elektroMOTorji Z rAzvojem ekspeRTnega sistema in novih tehnologij

1. 10. 2018

Projekt bo usmerjen v nadgradnjo kompetenc in izdelkov v celotni verigi proizvodnje elektromotorskih pogonov; od štancanja lamel, sestavljanja rotorskih in statorskih paketov do razvoja močnostnih modulov in vodenja elektromotorskih pogonov.


Projekt MOTZART bo sledil globalnemu cilju doseganja višje dodane vrednosti slovenske industrije na področju sistemov za e-mobilnost z doseganjem še višje stopnje odličnosti in uveljavljanja vloge predrazvojnega dobavitelja na ključnih področjih glavnih in pomožnih elektromotorskih pogonov.


Učinki projekta se bodo odražali v:

  • skrajšanem času in nižjih stroških razvoja
  • hitrejšem prenosu podatkov med razvojnimi in izdelovalnimi procesi in
  • višji stopnji ponovljivosti, robustnosti, natančnosti in čistosti v proizvodnem procesu
  • energetsko izboljšani in kompaktnejši zasnovi elektromotorskega pogona tudi
  • izboljšanih zanesljivosti delovanja elektromotorskega pogona ter delovanje v zahtevnih okoljih (korozivni mediji, višje temperature).

 

 

 

 

Koordinator

SiEVA, podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.

Vrednost celotnega projekta: 3.156.167,50 €
Višina sofinanciranja: 1.998.008,00 €
Prednostno področje SPS: Mobilnost
Obdobje izvajanja: 01.10.2018-30.09.2021

Ostali partnerji

Kolektor Group d.o.o.
Hidria d.o.o. 
Univerza v Ljubljani - Fakulteta za strojništvo
Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Mariboru - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

 

 

Kolektor sodeluje v projektu CoSiMa - Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov

1. 9. 2018

Glavni cilj projekta CoSiMa je realizirati inovativno avtomatsko spremembo nastavitev na brizgalnih strojih v realnem času. Tradicionalno je nastavitev procesa brizganja polimernih izdelkov odvisna od izkušenj operaterja brizgalnega stroja in dokaj zahtevno opravilo. Iz tega razloga je skupni cilj projektnih partnerjev razviti povezavo med programom za simulacijo brizganja polimerov, brizgalnimi stroji in orodji, ki bodo skupaj s senzorji omogočali neposredno spremljanje parametrov v samem orodju, sprotno simuliranje njihove izboljšave ter glede na rezultate simulacij avtomatsko spremembo nastavitev na stroju za brizganje v skladu s smernicami Industrije 4.0. S tem bomo na panožnem področju orodjarstva in predelave polimernih materialov omogočili znatno modernizacijo in dvig dodane vrednosti na višji tehnološki nivo.

Za uspešno izvedbo in obvladovanje treh združenih mehatronskih gradnikov znotraj enega samega proizvodnega cikla brizganja, bo potreben razvoj namenskega optimizacijskega sistema, ki bo omogočil nadzor nad procesnimi parametri ter aktivacijo sprememb na brizgalnem stroju. V sam proces razvoja povezave simulacij, orodij in strojev bo aktivno vključen tudi Kolektor s testiranjem različnih senzorskih signalov in namenskega optimizacijskega sistema z namenom izboljšati proces brizganja.

 

 

 

Koordinator

Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS 

Vrednost celotnega projekta: 2.964.187,50 €
Višina sofinanciranja: 1.883.117,19 €
Prednostno področje SPS: Pametne tovarne
Obdobje izvajanja: 01.09.2018-31.12.2021

Ostali partnerji

Kolektor Orodjarna (podružnica Postojna)
Gorenje Orodjarna
Fakulteta za tehnologijo polimerov
L-TEK Elektronika
TEHNOPLAST

 

Sodelovanje koncerna Kolektor v programih pametne specilizacije

9. 10. 2017

Kolektor Group in Kolektor Sisteh uspešno sodelujeta v petih RR programih pametne specializacije, ki jih sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

 

Programi so predstavljeni na spodnjih povezavah:

 

Naložbe sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

http://www.eu-skladi.si

Naročite se na e-novice